Konfekcja osłonowa a konfekcja robocza – czym się odróżniają?

Dla wielu osób konfekcja osłonowa oraz konfekcja robocza jest to to samo. Niestety wymienne użycie tychże dwóch pojęć jest nieporozumieniem. Przepisy BHP zamieszczone w Kodeksie Pracy, przejrzyście określają jakie zachodzą różnice między tymi pojęciami.

Odzież robocza stosowana jest do zastąpienia odzienia pracownika. Odzienia robocze przeznaczone są do realizowania prac, przy jakich robotnik mocno brudzi się substancjami niegroźnymi dla życia. W zależności od realizowanej pracy na taką polar ratownictwo medyczne mogą się składać poszczególne części garderoby takie jak przykładowo kask, okulary, bądź cały komplet ciuchów. Do odzieży roboczej zaliczamy też odzienia jednokrotnego użytku. Co więcej robocze ubrania częstokroć określają również fach realizowany przez robotnika.
pościel idealna dla dziecka

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
odzież

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Odzież osłonowa wg rozporządzeń BHP, bywa środkiem osobistej ochrony. Służy przeważnie do zakrycia garderoby osobistej bądź zupełnie ją zastępuje. W przeciwieństwie do garderoby roboczej, jaka w zasadzie ochrania robotnika przed pobrudzeniem, odzież zabezpieczająca zabezpiecza zatrudnionego przed zagrożeniem dla zdrowia. Pośród zagrożeń owych wyróżniamy między innymi zagrożenia chemiczne, termiczne a także czynniki atmosferyczne. Niezwykle istotne jest, ażeby odzież zabezpieczająca miała należyte dokumenty potwierdzajcie spełnienie norm odpowiadających zagrożeniom, z którymi zatrudniony ma do czynienia.

W wypadku takiej odzieży certyfikat jest zawsze obowiązkowy. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionemu bezpłatną odzież jak też buciki robocze spełniające odpowiednie wymagania, jakie zostały scharakteryzowane w Polskich Normach.